loader image

Haur Hezkuntza

Albiz Eskola

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza derrigorrezkoa ez dela kontuan hartuta, Albiz Eskolak onarpen handia izan du beti inguruan, eta horregatik matrikula ugari izan du.

Haur Hezkuntza

Txoko Nagusiak

Etapa honetako eskolen antolaketa Lan Erronkarien (txokoa) araberako plangintzan oinarritzen da, ikasleen indibidualtasuna kontuan hartuta eta beti gertukoenetik eta haien interesetatik abiatuta.

Hauek dira Txoko Nagusiak

Harrera

Matematika

Plastika

Liburutegia-hizkuntza

Denda / Etxea

Jolas heuristikoa

2 urteko ikasgelatik eta Haur Hezkuntzako etapa osoan, euskara komunikazio-hizkuntza gisa indartzen da. Era berean, garrantzi handia ematen zaio sozializazioari, lankidetzari, berdintasunari, zentzu kritikoa eta esperimentazioa sustatzen saiatuz.

Lan egiteko modua talde txiki zein handian dago. Ikasleak sarreran jasotzean, talde handia erabiltzen dugu lan egiteko modu gisa, ahozko adierazpena, kontzeptu berriak bereganatzea eta errutinak indartuz, ikasleak une honetan harkorrago daudela aprobetxatuz.

Haur Hezkuntza

Goizean zehar, haurrak lan-txokoetan antolatzen dira, aldez aurretik ezarritako talde txikietan. Talde horietan, bakoitzak bere trebetasunak banaka bereganatzen ditu, lan-erritmoak errespetatuz. Eskola-egunean txandaka ibiltzen dira, txokoetatik pasatuz.

Hizkuntza idatziaren trataera orokorra proposatzen du, ahozkoaren inguruan hartutako bide bera jorratuz: aurrei idatzizko komunikazio esperientzia askotarikoak eta funtzionalak eskainiz, eta esperientzia horien inguruko hipotesia eta hausnarketa garatzen lagunduz.

Etengabe ikusten dituzte hainbat kartel, pixkanaka aurre-idazketa eta aurre-irakurketa eskuratzen laguntzen dietenak, eta, hainbat material behatuz eta manipulatuz, mugimen-trebetasunak bereganatzen dituzte, ezinbestekoa baita etapa honetan ezarritako helburuetako bat lortzeko, hau da, Autonomia Pertsonala lortzeko.

Sare Hezkuntzaren proiektuaren barruan, 2 urteko geletatik haurrak teknologia berriak erabiltzen hasten dira, arbel digitalaren erabilera sartu baitugu etapa honetatik, unitate didaktikoetan oinarrituta, eta 4 eta 5 urteko ikasleek izaten dituzten informatika-saioekin osatzen da hori.

Haur Hezkuntzako ikasleek parte hartzen dute ikastetxeak bere urteko planean antolatzen dituen jarduera guztietan, eskolan zein kanpoan egin daitezkeenak.