PROIEKTUAK

HEZKUNTZA ETA BIZIKIDETZA

Ikastetxearen urteko planean ezarritako helburuetako bat da

Osasun mentalari, hezkidetzari eta bizikidetzari lehentasuna ematea, enpatia, autonomia, erresilientzia, espiritu kooperatibo eta kritikoa, konpromiso soziala eta ingurumenarekiko konpromisoa landuz.

Helburu hori betetzeko, gure eskolan Bizikidetza Plana eta Hezkidetza Proiektua ditugu. Horietan, gure haurren elkarbizitza, berdintasuna eta osasun mentala hobetzeko erabiliko ditugun jarduerak, baliabideak eta eragile arduratsuak markatzen ditugu.

1. BAT TALDEA

BAT TALDEA (bullying-aren aurkako taldea) ikastetxeko zuzendariak, ikasketa-buruak, orientatzaileak, irakasle batek eta bizikidetzaren arloaz arduratzen den irakasleak osatzen dute.

Haren eginkizunak izango dira, batetik, jazarpen-kasuak ebazteko prozesua koordinatzea, eta, bestetik, ikastetxean bizikidetza positiboa eraikitzeko egingo diren jarduerak proposatzea, ikastetxeko Bizikidetza Behatokian jasotako iradokizunen laguntzaz.

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Haren eginkizunak izango dira, batetik, jazarpen-kasuak ebazteko prozesua koordinatzea, eta, bestetik, ikastetxean bizikidetza positiboa eraikitzeko egingo diren jarduerak proposatzea, ikastetxeko Bizikidetza Behatokian jasotako iradokizunen laguntzaz.

Guztion artean elkar zaintzeko kultura garatzen laguntzea, norbera eta besteak zaintzea aberastasun eta alaitasun iturri baita guztiontzat.

2. BEHATOKIA

Ikastetxeko bizikidetza kudeatzeko organoa da. Harreman positiboak eta bizikidetza osasungarria eraikitzen laguntzea du helburu.

Bizikidetzaren Behatokia izango da, halaber, Ikastetxearen Urteko Planaren bizikidetzarako helburuak eta ekintzak (topaketak, jolasak, hainbat gairi buruzko eztabaidak, gatazkak konpontzeko eta komunikazion gaitasunak garatzeko estrategiak…) formalki proposatzeaz arduratuko den organoa.

Harremanak hobetzeko, estamentu guztiek gatazkak konpontzen eta bizikidetza osasuntsua eraikitzen ikasteko proposamenak, kezkak eta iradokizunak egitea nahi dugu.

Guztion artean elkar zaintzeko kultura garatzen laguntzea, norbera eta besteak zaintzea aberastasun eta alaitasun iturri baita guztiontzat.

BIZIKIDETZA BEHATOKIKO KIDEAK

Zuzendaritza Taldea

Zuzendaria, idazkaria.

Irakasleak

2 fakultateko ordezkari

Ikasleen ordezkariak

Ikasleen ordezkariak (LH 4., 5. eta 6.)

Jantokiko ordezkaria

Mertxe Gomez

Familiak

5 familia ordezkari

Aholkularia

Aholkularia

Hezkidetza arduraduna

Hezkidetza kudeatzailea

Udaletxeko ordezkaria

Hezkuntza zinegotzia

Behatokiak ikastaroaren plangintza egin behar du, eta, ondoren, ebaluazioa eta urteko memoria egin.

Inguruko beste instituzio, erakunde edo entitate batzuekin bizikidetza positiboa eta lankidetza-kultura sustatzea.

3. IKASLE LAGUNTZAILEAK

Bizikidetza-behatokiaren parte dira. 4., 5. eta 6. mailako ikasle boluntarioak dira, eta ikaskideek eta irakasleek aukeratu dituzte. Gainerako ikasleekin batera, beren lana egiteko prestakuntza jaso dute.

Talde horrek honako helburu hauek bete behar ditu:

 • Lankidetza, ezagutza eta pertsonen arteko arazoen konponbideak bilatzea.
 • Ikasleen artean tratu txarren kasuak murriztea.
 • Ikasleek gatazken kudeaketa zuzenean parte har dezaten erraztea
 • Komunikazio bideak sortzea eta irakasle eta ikasleen arteko harremanak indartzea
 • Komunitateko giro afektiboa hobetzeko inplikazioa.
 • Ikastetxeko bizikidetza hobetzea.
Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Talde horrek honako helburu hauek bete behar ditu:

 • Lankidetza, ezagutza eta pertsonen arteko arazoen konponbideak bilatzea.
 • Ikasleen artean tratu txarren kasuak murriztea.
 • Ikasleek gatazken kudeaketa zuzenean parte har dezaten erraztea
 • Komunikazio bideak sortzea eta irakasle eta ikasleen arteko harremanak indartzea
 • Komunitateko giro afektiboa hobetzeko inplikazioa.
 • Ikastetxeko bizikidetza hobetzea.
 •  

Eginkizunak:

 • Eskolan arazoak dituzten beste ikasle batzuei lagunduko diete.
 • Hainbat eskola batzordetan parte hartuko dute (Bizikidetza Behatokia), ikasleen artean sortzen diren egoerak edo arazoak aztertuz eta bizikidetza hobetzeko proposamenak eginez.
 • Batzarrak antolatuko dituzte beren lana aurrera eramateko.
 • Ikasle laguntzaileak izan daitezke eta laguntza eskainiko diete behar duten ikaskideei.
 • Ikasleen artean sortzen diren gatazkak kudeatzeko bitartekariak izango dira.
 • Patioaren antolaketan, dinamizazioan eta jolas jardueretan parte hartuko dute.
Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

4. BERDINTASUN AGENTEAK

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Joan den ikasturtean, Berdintasun Agenteak sortu zen, Udaleko Berdintasun Sailarekin lankidetzan, ikasleak genero-berdintasunaren arloan sentsibilizatzeko eta arlo horretan lan hurbilago bat egiteko.

Berdintasun teknikariak dinamizatutako hainbat prestakuntzaren bidez, ikasleak inplikatzen dira beren eskolak berdintasunaren esparruan duen egoerari buruzko ebaluazioa egitera, bai eta eskolan izan daitezkeen portaera eta eraso matxistak edo LGTBIfobikoak hautematera ere.

Gainera, berdintasun agenteak genero berdintasunarekin lotutako problematika posibleak detektatu eta salatuko dituzte (espazioen erabilera, emakumeei irakasgaietan emandako garrantzia, eskainitako eskolaz kanpoko jarduera motak…).

Berdintasun teknikariak dinamizatutako hainbat prestakuntzaren bidez, ikasleak inplikatzen dira beren eskolak berdintasunaren esparruan duen egoerari buruzko ebaluazioa egitera, bai eta eskolan izan daitezkeen portaera eta eraso matxistak edo LGTBIfobikoak hautematera ere.

Gainera, berdintasun agenteak genero berdintasunarekin lotutako problematika posibleak detektatu eta salatuko dituzte (espazioen erabilera, emakumeei irakasgaietan emandako garrantzia, eskainitako eskolaz kanpoko jarduera motak…).

5. ENBAXADOREAK

Egingo dituzun zereginak hauek dira:

1.- Ikasle berria eskolatik buelta bat ematera eramatea eta bide ohikoenak erakustea, ondo ezagutu arte: nola joan jantokira, komunera, patiora, zuzendaritzara, HIPI gelara, nondik sartuko den eskolara eta nondik aterako den…

2.- Ikasle berriari komunak erakustea, ikur eta ikono garrantzitsuenak azaltzea (nor den Sugartxo) eta komunera joateko baimena nola eskatzen den azaltzea.

3.- Jolasaldian gelako lagun taldean jolastera gonbidatzea, jolasak azaltzea eta parte hartzera animatzea.

4.- Lehenengo egunetan elkarrekin bazkaltzera gonbidatzea.

5.- Ikasle berriaren ondoan eseri lehenengo egunetan, gelako errutinak jarraitzen laguntzeko.

6.- Behar duenerako, irakatsi nola eskatu laguntza…

Ikasle enbaxadorea ikasle migratzailearen erreferentziazko gelako pertsona izango da, eta klasearen ordezkaria iritsi berriaren aurrean. 

Bere lana ikasle berriaren harrera erraztea izango da, bai ikasgelan, bai eskolan.

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Adostokiak eskolako espazioetan egongo dira (ikasgelak, jangela, korridoreak…).

6. ADOSTOKIAK

Adostokiak izango dira ikasleen erreferentzia lekuak gatazkak konpontzeko. Horietan kontsentsua erabiliko da ikasleek beren gatazkak bideratu ahal izateko tresna gisa.

Kontsentsua erabiltzea edo ez erabiltzea ikasleen aukera bat izango da (ez da behartuko, borondatezkoa izango da beti).

Irakasleak tekniketan trebatuko ditu ikasleak, adostasuna eta haren zaintza erabiltzeko.

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Adostokiak eskolako espazioetan egongo dira (ikasgelak, jangela, korridoreak…).

7. EMOZIOEN AGENDA

Ikaskuntza prozesuei buruzko ikerketen arabera, emozioa eta kognizioa ezin dira bereizi. Lotura hori hainbat arrazoirengatik ezartzen da, besteak beste, emozioek arrazoitzeko gaitasunean, memorian, erabakiak hartzean eta ikasteko jarreran eragiten dutelako. Horregatik, uste da emozioak ikaskuntza prozesuaren parte direla.

Horretarako, emozioen agendarekin lan egiten dugu. Ikasle bakoitzak eskolako patioaren ondoren bere emozioak erakusten dituen agenda bat du.

Beraz, emozioen garapenean oinarritutako hezkuntza ezinbestekoa dela uste dugu.

Ikasleek beren emozioak interpretatzeko eta kudeatzeko gai izan behar dute.

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

8. PATIO HEZITZAILEAK

Escuela Educación Infantil y Primaria en Sestao (bizkaia) ALBIZ ESKOLA

Hezkuntza patioen bidez, enpatia eta desberdintasunen onarpena sustatu nahi ditugu, eta hezkuntza emozionala eta soziala bultzatzen lagundu, bai eta lankidetza sustatzen duten jarduerak garatzen ere.

Gure eskolan badakigu garrantzitsua dela espazioa berdintasunez banatzea, ikasleen artean berdintasuna sustatzeko, egiten duten jarduera edo sexua edozein dela ere.

Guretzat funtsezkoa da gure ikasle guztiek beren gustu eta beharretara egokitutako kirol eta jarduerak egiteko aukera izatea.

Eskolako jolastokia funtsezko espazioa da ikasleen bizitzan, eta funtsezko lekua da aniztasuna eta inklusibotasuna sustatzeko.

Eskolako jolastokia funtsezko espazioa da ikasleen bizitzan, eta funtsezko lekua da aniztasuna eta inklusibotasuna sustatzeko.